معلم هنرمند

نگاهی به ایفای نقش هنرمندانه معلم در فیلم رادیکال

,
  رویاپردازِ عمل گرا همیشه کسانی هستند که روحیات خلاقانه و هنرمندانه‌ شان باعث می‌شود در قالب ها و چارچوب ها نگنجند و ساختارهای رایج و معمول را به چالش بکشند. احتمالاً این سوال که در آموزش و پرورش چنین روحیات و اعمالی ارزشمند تلقی شده ،مورد ت…
دوره تربیت مربی خلاقیت

دوره تربیت مربی خلاقیت چیست؟

زندگی با تکرار الگوها، رفتارها و افعال گهگاه یکسان ممکن است دچار رکود و رخوت گردد. روزمرگی باعث می‌شود وسعت نگاه ما محدود به عادات و کارهای معمولی شده و در نهایت انسان با فراموش کردن استعداد، توانایی و امکانات وجودی‌اش، در چرخه تکرار، تا حد یک شیء یا ج…
از آثار کارگاه ملاقات با هنر 1

کارگاه ملاقات با هنر چیست؟

هنر، زبانی مشترک میان همه ما آدم‌ها است. به مرور که از کودکی به سمت بزرگسالی حرکت می‌کنیم و با کلمه‌ها آشنا می‌شویم، از زبان اشکال، فرم‌ها و رنگ‌ها دور می‌شویم. این در حالی است که در بزرگسالی نیز می‌توانیم با زبان هنر گفتگو و همدیگر را درک …
دوره پرورش خلاقیت کودکان

دوره پرورش خلاقیت کودکان

,
دوره پرورش خلاقیت کودکان چیست و چه ضرورتی دارد؟ دوره‌های مدرسه ایرانی هنر و خلاقیت با شیوه فعالیت کارگاهی و متفاوت از فضای کلاس‌های درس اجرا می‌شود. در شیوه رایج کلاسی، معلم با سخنرانی و تدریس با هدف انتقال دانش سعی می‌کند دانش‌آموزان را با …
پرورش خلاقیت نوجوانان: دوره سفر خیال

پرورش خلاقیت نوجوانان: دوره سفر خیال

,
کارگاهی برای رشد تخیل، خلاقیت و هنرورزی دوره‌های مدرسه ایرانی هنر و خلاقیت با شیوه فعالیت کارگاهی و متفاوت از فضای کلاس‌های درس یک طرفه اجرا می‌شود. در شیوه رایج کلاسی، معلم با سخنرانی و تدریس با هدف انتقال دانش سعی می‌کند دانش‌آموزان را ب…