بایگانی برچسب برای: ادبیات درباره کودکان

ادبیات کودکان و ادبیات درباره کودکان

ادبیات کودکان و ادبیات درباره کودکان

هر چند وقتی ترکیب "ادبیات کودکان" را می‌شنویم، اغلب داستان‌ها و اشکال مختلف ادبیات برای کودکان را به یاد می‌آوریم اما بخشی از ادبیات نیز ادبیات درباره کودکان است که شاید بیشتر مناسب بزرگسالان باشد تا نسبت به جهان کودکی و مصائب بعضی از کودکان آگاه شوند.