بایگانی برچسب برای: آموزش خیالپرورانه

آموزش خیالپروانه ایگن

آموزش خیالپروانه ایگن در مدرسه ایرانی هنر و خلاقیت

رشد تخیل کودکان مهم است زیرا به آنها کمک می‌کند خلاقانه فکر کنند و مسائل را به روش های نوآورانه حل نمایند. آموزش خیالپروانه کایران ایگن (Kieran Egan)  استفاده از تخیل دانش آموزان را به عنوان ابزاری کلیدی برای یادگیری و رشد پیشنهاد می‌کند. ما روش…