دوره پرورش خلاقیت کودکان

دوره پرورش خلاقیت کودکان

,
دوره پرورش خلاقیت کودکان چیست و چه ضرورتی دارد؟ دوره‌های مدرسه ایرانی هنر و خلاقیت با شیوه فعالیت کارگاهی و متفاوت از فضای کلاس‌های درس اجرا می‌شود. در شیوه رایج کلاسی، معلم با سخنرانی و تدریس با هدف انتقال دانش سعی می‌کند دانش‌آموزان را با …
پرورش خلاقیت نوجوانان: دوره سفر خیال

پرورش خلاقیت نوجوانان: دوره سفر خیال

,
کارگاهی برای رشد تخیل، خلاقیت و هنرورزی دوره‌های مدرسه ایرانی هنر و خلاقیت با شیوه فعالیت کارگاهی و متفاوت از فضای کلاس‌های درس یک طرفه اجرا می‌شود. در شیوه رایج کلاسی، معلم با سخنرانی و تدریس با هدف انتقال دانش سعی می‌کند دانش‌آموزان را ب…