ما کیستیم؟

ما، جمعی از دغدغه‌مندان حقوق تربیتی کودکان، و فعالان عرصه آموزش، فرهنگ و هنر سرزمینمان هستیم. بعضی از ما تجربه مهاجرت از رشته‌های دیگر به علوم انسانی را داریم و اغلب دانش‌آموختگان دانشگاه تهرانیم. اینجا در سرسرا دور هم جمع شدیم تا برای بهبود کیفیت آموزش و بهتر کردن دنیای بچه‌ها و شاید بزرگترها تلاش کنیم. ما چوب جادو به دست نداریم اما عاشق هنر و خلاقیت و تخیلیم. دوست داریم از این طریق پلی به دنیای کودکی و ملاقات هر روزه با کودک درونمان داشته باشیم. جمع شدیم تا برای فردای کودکانمان رویاپردازی کنیم. فردایی که ایمان داریم با تلاش ما امیدوارانه‌تر و زیباتر خواهد بود. فردای صلح و دوستی و …
داستان ما از دیدن جای خالی هنر و به خاطر آوردن خاطرات تلخ و شیرین خودمان در مدرسه آغاز شد.فقر آموزشی و فقر فکری، محرومیت از آموزشی انسان‌وار و حمایتگر رشد و آفرینندگی در کودکان در مواردی که می‌دیدیم و می‌شنیدیم موج می‌زد.

ما کیستیم