داستان ما

ما، جمعی از دغدغه‌مندان حقوق تربیتی کودکان، و فعالان عرصه آموزش، فرهنگ و هنر سرزمینمان هستیم. بعضی از ما تجربه مهاجرت از رشته‌های دیگر به علوم انسانی را داریم و اغلب دانش‌آموختگان دانشگاه تهرانیم. اینجا در سرسرا دور هم جمع شدیم تا برای بهبود کیفیت آموزش و بهتر کردن دنیای بچه‌ها و شاید بزرگترها تلاش کنیم. ما چوب جادو به دست نداریم اما عاشق هنر و خلاقیت و تخیلیم. دوست داریم از این طریق پلی به دنیای کودکی و ملاقات هر روزه با کودک درونمان داشته باشیم. جمع شدیم تا برای فردای کودکانمان رویاپردازی کنیم. فردایی که ایمان داریم با تلاش ما امیدوارانه‌تر و زیباتر خواهد بود. فردای صلح و دوستی و …

داستان ما از دیدن جای خالی هنر و به خاطر آوردن خاطرات تلخ و شیرین خودمان در مدرسه آغاز شد.فقر آموزشی و فقر فکری، محرومیت از آموزشی انسان‌وار و حمایتگر رشد و آفرینندگی در کودکان در مواردی که می‌دیدیم و می‌شنیدیم موج می‌زد.

گشتیم، دیدیم، شنیدیم و خواندیم. پای صحبت‌ها نشستیم، مطالعه کردیم، تجارب جهانی را بررسی کردیم. در نهایت این چند سال وقتمان را برای طراحی و اجرای دوره‌‌ها، کارگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی مبتنی بر هنر و خلاقیت صرف کردیم.

داستان ما

در همه این فعالیت‌های مختص کودک و نوجوان و بزرگسالان، تمرکز ما حول هنر و خلاقیت به عنوان امور مغفول در مدارس است. نه تنها در مدارس، بلکه در زندگی روزمره نیز ما به هنر نیازمندیم. هنر پنجره‌ای برای متفاوت اندیشیدن و دیدن جهان، و راهی برای خودشناسی، ادراک هستی و لذت بردن از زندگی معنادار است. هنر، زبان زنده همه کودکان جهان است؛ زبان عشق که فارغ از کلمات و قومیت‌ها می‌تواند رسانه صلح و دوستی باشد. ما نیز تربیت هنری را به عنوان شیوه خاص فعالیت‌های خود انتخاب کرده‌ایم.
در مدرسه ایرانی هنر و خلاقیت، دوره سفر جادویی، دوره سفر خیال و کارگاه‌های هنری برای کودک و نوجوان و دوره پرورش خلاقیت، کارگاه ملاقات با هنر، روانشناسی و ادبیات کودکان برای بزرگسالان ارائه می‌شود. ویژگی مشترک همه فعالیت‌های ما، تفکر، گفتگو و دست‌ورزی با همراهی قصه، بازی، نمایش و تجربه هنری است.