صدای پای تو در گوش سرسرا جاریست
Browsing Tag

چرا مردها بتوانند، ما نتوانیم

چرا مردها بتوانند، ما نتوانیم

چرا مردها بتوانند، ما نتوانیم سردبیر نوشت: گلیهار نویسنده وبلاگ زندگی می بافم، اعتقاد دارد دختر های معمولی خوشبخت تر هستند، چرا که هیچ مردی به خاطر جایگاه اجتماعی و یا اقتصادی آن ها، به خواستگاری شان نمی آید. او دوست دارد مردی…