صدای پای تو در گوش سرسرا جاریست
Browsing Tag

عکاس ِ شادی یک پسر بچه

عکاس ِ شادی یک پسر بچه

عکاس ِ شادی یک پسر بچه گفتگو از طهورا ابیان حرف های حساب زندگی در تصویرهایش جاری است. کنار قاب هر کدام از عکس هایش روح ِ زندگی نشسته است! دوربین از دریچه چشم هایش سخن می گوید: از دست های مادر بزرگ تا شکوفه های صورتی درخت همسایه. شغلش ثبت…