صدای پای تو در گوش سرسرا جاریست
Browsing Tag

درست مصرف کنیم

درست مصرف کنیم

درست مصرف کنیم بحران آب شاید برای ما تهرانی ها خیلی جدی نباشد، چون هر وقت شیر آب خانه را باز کردیم از آن آب جاری شده است . اما بسیاری از شهرها و روستاها هستند که آب لوله کشی جیره بندی دارند و در تمام ۲۴ساعت شبانه روز بطور مداوم آب…