صدای پای تو در گوش سرسرا جاریست
Browsing Tag

تدبیر اقتصادی خانه چگونه کودکانمان مصرف گرا نشوند

تدبیر اقتصادی خانه چگونه کودکانمان مصرف گرا نشوند

تدبیر اقتصادی خانه چگونه کودکانمان مصرف گرا نشوند این یادداشت ادامه تدبیر اقتصادی خانه (۱) است که نویسنده آن اعتقاد دارد پیشگیری بهتر از درمان است و اصلاح سبک زندگی به خصوص در زمینه اقتصادی چنین حکمی را دارد. خیلی از آفت هایی که سال…