کنج اتاق
مکان های زندگی هر روز کوچکتر از دیروز می شوند پس باید نهایت استفاده را از فضاهایمان داشته باشیم و در این میان، فضا هایی که اغلب بی استفاده می مانند، گوشه های اتاق ها هستند که در این مطلب راهکار هایی برای استفاده و تزئین این فضاهای به درد بخور ارائه می شود.

برای مثال گوشه های دیوار را می توان با قفسه ها پر کرد و اشیای تزیینی و یا کتابهای متنوعی را در آن جا داد.

راه دیگر برای زیبا کردن و استفاده مفید از فضا ایجاد کردن تاقچه در کنج است با تکه جوبهایی که قصد بیرون ریختنشان را دارید.

یا می توانید مانند شکل زیر کنار در ورودی خود یا روی در کمد، اگر جای بسیار اندکی دارید و نمی توانید از جا لباسی استفاده کنید راه کار زیررا به کار ببندید.

استفاده از گل ها همیشه به فضای اطراف ما روح زندگی می بخشد با استفاده از شبکه هایی که نمی دانید آنها را کجا به کار ببرید می تواند گیاهان پیچکی و آپارتمانی خودرا به زیبایی در گوشه ای از دیوار حالت ببخشد.

راه دیگر آبنما است اگر بتوانید گوشه ای از منزل کوچک خود را یک فضا از طبیعت ایجاد کنید در روحیه و روان افرادی که در آن محیط زندگی می کنند بسیار موثر خواهد بود.

ایجاد آکواریم نیز راه دیگری برای جان بخشیدن به گوشه اتاق است.

رنگ کردن اطراف پریز برق در گوشه دیوارها کار جالبی است.

ایجاد کردن کتابخانه ای کوچک در گوشه یکی از دیوار ها و گداشتن میز مطالعه کوچکی در زیر آن می تواند فرهنگ کتابخوانی را در خانه بپروراند. همچنین می توانید در گوشه از اتاق قفسه ای تهیه کنید و عکسهای افرادی را که به آن ها عشق می ورزید را در آن قرار دهید.

می توانید گوشه دیگر را با چیدن وسایل سنتی و قدیمی وعکس های پدر بزرگ و مادر بزرگ ها به محیطی صمیمی برای صحبت با یکدیگر تبدیل کنید، تمامی این راه کارها برای به دست آوردن حسی زیبا تر  از زندگی است شما هم فکر کنید و بر آنها بیفزایید و سعی کنید این راهکار ها را در زندگی خودتان به کار بندید.